Loading...
Selasa, 04 Oktober 2011

Review Soal Mid Semester Ganjil 2011/2012 (Matematika Kelas 5)

1)       14 + n = 12 + 14. Nilai n adalah … .
A.      10                                 B.  12                                       C.  14                           D.  16
2)       (4 x 2) x 3 = n x (2 x 3). Nilai n adalah … .
A.      2                                  B.  3                                         C.  4                             D.  5
3)       8 x (5 + 2) = (8 x 5) + (8 x n). Nilai n adalah … .
A.      2                                  B.  5                                         C.  8                             D.  11
4)       Hasil dari 4 + (-3) = … .
A.      0                                  B.  1                                         C.  2                             D.  3
5)       Hasil dari 10 – (-5) = … .
A.      15                                 B.  30                                       C.  45                           D.  -10
6)       Hasil dari -3 x 5 = … .
A.      15                                 B.  -15                                      C.  30                           D.  -30
7)       Hasil dari 24 : (-4) = … .
A.      6                                  B.  -6                                        C.  4                             D.  -4
8)       Hasil dari 12 + (-6) – 2 = … .
A.      1                                  B.  2                                         C.  3                             D.  4
9)       Hasil dari 10 x (-2) : (-10) = … .
A.      2                                  B.  4                                         C.  5                             D.  10
10)   2 x (-5) : (-5) + 4 – 3 = … .
A.      12                                 B.  9                                         C.  6                             D.  3
11)   Mula-mula seekor semut berada pada titik -4, kemudian semut tersebut berjalan ke arah kanan sejauh 5 langkah. Di titik berapakah seekor semut tersebut berada sekarang?
A.      0                                  B.  1                                         C.  2                             D.  -1
12)   Rita mempunyai 46 tangkai bunga mawar merah dan 24 tangkai bunga mawar putih. Bunga tersebut diberikan kepada adiknya sebanyak 10 tangkai. Sisa bunga Rita sekarang adalah … tangkai.
A.      50                                 B.  60                                       C.  70                           D.  80
13)   Anton membawa 3 buah kotak berisi buku. Tiap-tiap kotak berisi 10 buku. Banyak buku di dalam kotak tersebut seluruhnya adalah … buah.
A.      10                                 B.  20                                       C.  30                           D.  40
14)   Faktor prima dari 20 adalah … .
A.      2 dan 3                         B.  2 dan 4                                C.  2 dan 5                    D.  2 dan 6
15)   Faktorisasi prima dari 16 adalah … .
A.      24                                 B.  23                                        C.  22                            D.  2 x 4
16)   FPB dari 12 dan 16 adalah … .
A.      4                                  B.  10                                       C.  11                           D.  12
17)   KPK dari 8 dan 12 adalah … .
A.      14                                 B.  24                                       C.  34                           D.  44
18)   Ibu membuat 18 biji kue donat dan 24 biji kue bolu. Kedua kue tersebut akan dimasukkan ke dalam bungkus plastic dengan jumlah sama banyak. Banyak bungkus plastik yang dibutuhkan ibu adalah … buah.
A.      2                                  B.  4                                         C.  6                             D.  8
19)   Bayu membunyikan bel setiap 15 menit. Sedangkan Irma membunyikan bel setiap 30 menit. Pada menit ke berapa mereka akan membunyikan bel secara bersamaan?
A.      20                                 B.  30                                       C.  40                           D.  50
20)   Bilangan 82 sama artinya dengan … .
A.      8 + 8 = 16                     B.  8 : 8 = 1                               C.  8 x 8 = 64                D.  8 – 8 = 0
21)   Hasil dari 82 + 62 adalah … .
A.      400                               B.  300                                      C.  200                         D.  100
22)   Hasil dari 102 – 52 adalah … .
A.      25                                 B.  50                                       C.  75                           D.  105
23)   Hasil dari  = … .
A.      42                                 B.  32                                       C.  22                           D.  12
24)   Hasil dari  +  – 42 = … .
A.      37                                 B.  27                                       C.  17                           D.  7
25)   Sapu tangan Bapak berbentuk persegi dengan luas 625 cm2. Panjang sisi sapu tangan bapak adalah … cm.
A.      55                                 B.  45                                       C.  35                           D.  25

1 komentar:

 
TOP